seo-image

Vi behandlar inte sjukdomar, vi behandlar människor

Syftet med enheten för hälsokontroller är att upptäcka befintliga sjukdomar, identifiera riskfaktorer som kan leda till en framtida sjukdom och lägga fram en skräddarsydd plan som är anpassad till varje persons behov och livsstil, för att på så sätt minska risken för en framtida sjukdom. Några av de kända fördelarna med hälsokontrollerna är följande: Tidig upptäckt av högt blodtryck, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, dyslipidemi, benskörhet eller lungsjukdomar. Denna enhet har tillgång till den mest avancerade medicinska tekniken och till en grupp av välrenommerade medicinska specialister. Vi har tre typer av kontroller: grundläggande kontroll, omfattande kontroll och kontroll plus. De utförs av våra specialister och består, vid ett besök av en internmedicinsk specialist som kommer att vara den som öppnar den kliniska historiken, tillhandahåller den inledande fysiska undersökningen och förbereder den slutliga rapporten, beställer också eventuella kompletterande tester om det behövs för att optimera den medicinska kontrollen. Vi erbjuder personlig uppmärksamhet för varje enskilt fall.

(+34) 951 940 049

Har du någon fråga?