seo-image

Människors hälsa är vår viktigaste angelägenhet

Vi lägger all vår vetenskap, teknik och erfarenhet på att göra en första bedömning av patientens hälsoproblem, snabbt och utan dröjsmål, så att vi kan erbjuda den mest effektiva behandlingen så snart som möjligt. Med vårt breda utbud av specialister kan vi utvärdera patienten på ett omfattande och personligt sätt. Vi lyssnar på patienten för att uppfylla hans eller hennes förväntningar. Vi erbjuder lösningar och olika terapeutiska alternativ. Vår önskan är att ta hand om människor och ta hand om deras hälsa, vi erbjuder ett etiskt engagemang, vetenskaplig stringens och respekt för patientens värdighet, och utövar det som kallas Medicin baserad på humanism.

 • Internmedicin
 • Pediatrik
 • Nefrologi
 • Pneumologi
 • Hematologi
 • Dermatologi
 • Anestesiologi och återupplivning
 • Intensivvård
 • Infektionssjukdomar
 • Neurologi
 • Allergologi
 • Reumatologi
 • Onkologi
 • Psykiatri

(+34) 951 940 049

Har du någon fråga?